FORMULARIO DE INSCRICIÓN INDIVIDUAL

Datos persoais do participante

Datos para a factura (Se deixa baleiro este apartado, facturaráselle aos datos persoais)

Taxas de Inscrición XXII Xornadas Galegas de MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA 2019

1. Socio Senior AGAMFEC ou AGEFEC 159 €
2. Socio Senior doutra Sociedade de Atención Primaria 185 €
3. Non Socio Senior de ningunha Sociedade de Atención Primaria 226 €
4. Residente Socio AGAMFEC ou AGEFEC 92 €
5. Residente Socio doutra Sociedade de Atención Primaria 118 €
6. Residente Non Socio de ningunha Sociedade de Atención Primaria 134 €
7. Xubilado Socio AGAMFEC ou AGEFEC 92 €
OBRADOIROS (venres, 8 de febreiro)
Indique por orde de preferencia (números do 1 ao 5) a súa prioridade de inscrición.

Arrastre para ordenar:
 • Urxencias pediátricas máis frecuentes nos Puntos de Atención Primaria
  (1)
 • Novas recomendacións de reanimación cardiopulmonar
  (2)
 • Estratexias de negociación co paciente conflitivo
  (3)
 • Ecografía do ombreiro
  (4)
 • Coidando o final da vida. Podemos sedar na casa?
  (5)
0 €
Total 0
As taxas do 1 ao 7 inclúen: Asistencia ás sesións científicas e documentación oficial das Xornadas.
Taxas 4, 5 e 6: Imprescindible adxuntar documento en papel oficial da institución firmado polo xefe de servizo/supervisor.
Taxa 8: Prazas limitadas, reserva por rigorosa orde de chegada de solicitudes.
Obradoiros: Os Obradoiros son gratuítos. Prazas limitadas, máximo dous obradoiros por persoa. As inscricións aos obradoiros realizaranse por rigorosa orde de chegada das solicitudes. Para asistir aos mesmos é imprescindible estar inscrito ás Xornadas en xeral. A organización resérvase o dereito de cancelar algún obradoiro en caso de non ocuparse un número mínimo de prazas.

OBRADOIROS

A asistencia a obradoiros está incluida na cuota de inscrición e non require solicitude previa, agás as seguintes sesións.
Seleccione unha en cada franxa horaria se desexa asistir


Obradoiros dispoñibles a 24/06/2024

Venres 8

11:45 - 13:30 h. Aspectos ético-legais en investigación clínica: o paciente decide.

Forma de pagamento

Transferencia bancaria AGAMFEC. IBAN ES11 2080 0300 85 3045561003 de Abanca (R/ Montero Ríos 7, 15701 de Santiago de Compostela)
(Imprescindible adxuntar fotocopia. Pode adxuntar o arquivo no apartado Adxuntar Arquivos ao final do formulario, ou envialo ao enderezo electrónico secretaria@agamfec.com) .
Os gastos bancarios son responsabilidade do participante/entidade sumándose ao coste da inscrición. XXII Xornadas Galegas de MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA non se fará cargo dos devanditos gastos.
Tarxeta de crédito
Sen espazos nin guións
Non anterior ao 11/2017
Últimos 3 ou 4 carácteres da parte posterior da tarxeta

Adxuntar arquivos

Faga dobre clic sobre a carpeta e seleccione un arquivo.

Notas

Cancelacións

As cancelacións deberán realizarse por escrito. Aplicaranse as seguintes normas: todas as cancelacións recibidas antes do 8 de xaneiro darán dereito á devolución do importe aboado, excepto 25€ en concepto de gastos administrativos. A partir de dita data non se farán devolucións. As devolucións realizaranse aproximadamente un mes despois das Xornadas.
Cada cambio de nome do participante inscrito implicará unha taxa de 10€ en concepto de gastos administrativos. Só se poderán realizar cambios de nome dentro da mesma taxa de inscrición.

Contacto

CYEX Congresos
C/ Ferrol, 2 • Edificio Cyex • Urb. La Barcia
15897 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlf.: 981 555 720
Fax: 981 555 723
Correo: secretaria@agamfec.com

Política de protección de datos

Os datos recollidos, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, no presente contrato serán incluídos nun ficheiro automatizado cuxo responsable é a AGAMFEC con CIF nº G15136245. A finalidade de esta recollida de datos é a xestión das actividades e tarefas de xestión propias da asociación. Así mesmo, o titular dos datos autoriza expresamente a ceder os seus datos identificativos a CYEX CONGRESOS, S.L., coa finalidade de xestionar o envío de información das súas actividades e a súa correcta asistencia aos eventos que sexan organizados pola AGAMFEC. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose a AGAMFEC, con enderezo na Rúa Ferrol 2, Edif. Cyex, Urb. La Barcia, CP 15897 de Santiago de Compostela, achegando fotocopia do DNI e indicando na comunicación “Acceso dereitos LOPD”; ou ben, e con carácter previo a tal actuación, solicitar cos mesmos sinais que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do ficheiro dispón para tal efecto.

He leído y acepto la política de protección de datos

* Campos obrigatorios

Data límite para incribirse antes das Xornadas: 31 de xaneiro de 2019. A partir desta data a inscrición deberá realizarse na sede das xornadas na área de acreditación (ver horario a continuación).

Horario Secretaría

Venres, 8 de febreiro: de 9:00 a 14:00 h. e de 15:00 a 20:30 h.
Sábado, 9 de febreiro: de 9:00 a 14:00 h.